Download af indkøbsguide

erhvervsrengøring

Indkøbsguide til Rengøring og Facility services

Lad RenEksperterne hjælpe dig, hvis du skal indhente tilbud på Rengøring og Facility service

Står du for at indhente tilbud på Rengøring eller Facility løsninger til din virksomhed eller institution? Så har RenEksperterne lavet en indkøbsguide, som kan give dig råd og vejledning i tilbudsfasen. Vi har samarbejdet med andre fagfolk indenfor Rengørings- og Facility services, så der ligger mange års erfaring fra branchen til grund for indholdet. I vores indkøbsguide kommer vi blandt andet ind på:

 • Hvorfor vi har lavet en indkøbsguide
 • Hvad der skal ligge til grund for at vælge en eller flere leverandører
 • Hvorfor man skal vælge en samarbejdspartner fremfor ”blot” en leverandør til at løse en opgave
 • Hvilke krav du skal stille til samarbejdet
 • Hvilke kriterier du bør kikke på
 • Hvad kontrakten bør/skal indeholde
 • Og til sidst en lille tjekliste, så du er sikret en god aftale

Med vores indkøbsguide kan du spare masser af tid og frustrationer. Du får derigennem hjælp til at træffe et oplyst og bevidst valg, om hvilken type samarbejdspartner eller leverandør du skal vælge for at få opfyldt dine ønsker og behov.

Hvilke opgaver kan en god samarbejdspartner løse for dig?

De virksomheder, der tilbyder Facility services, kan løse mange forskellige opgaver for dig. Nedenfor har vi forsøgt at give et kort indblik i hvor forskellige disse opgaver kan være:

 • Professionel rengøring:
  • Kontorrengøring, erhvervsrengøring, trappevask, hovedrengøring, specialrengøring, rengøring af kaffeautomater, rengøring af køkken og kantine, rengøring af elevator, rengøring efter håndværkere, byggepladsservice, rengøring af lager- & butikslokaler
  • Vinduespolering, også med lift i højden
  • Blomstervanding, opfyldning af kopimaskiner og meget andet
 • Ejendomsservice
  • Rengøring (alle punkter som ovenfor)
  • Gårdmandsservice, vedligehold af udenomsarealer, glatførebekæmpelse & snerydning, graffiti- og facade rens, skaktning
  • Flytning & rydning af lokaler
  • Affaldssortering og bortskaffelse af affald iht. gældende love og regler
 • Skadeservice
  • Skadebekæmpelse (vand, brand & sodskade, samt skimmelsvamp), fjernelse af lugtgener, facaderengøring (graffiti, alger & trafikstøv), skadedyrsbekæmpelse (rotter, myrer, hvepse, bananfluer ol.)

Det er vigtigt at vælge den rette virksomhed til at løse de forskellige opgaver

Mange tror fejlagtigt, at rengøring og andre services på og omkring arbejdspladsen er noget, der kan udføres af hvem som helst, - og helst skal det være så billigt som muligt. Vi mener bestemt, at pris ikke er det eneste parameter, man skal måle på, når man skal vælge en samarbejdspartner. Vores erfaringer viser, at den besparelse, man opnår ved billige løsninger sjældent viser sig at være det bedste valg i det lange løb. Hos RenEksperterne tror vi på kvalitet frem for kvantitet, og løsninger der er afstemt helt efter dine behov og ønsker.

Vær på vagt overfor alt for billige tilbud

De billigste rengøringsaftaler og serviceaftaler er ofte baseret på ikke uddannet personale. Desuden spares der på både rengørings- & rensemidler og på udstyret. Det betyder som regel, at man ikke anvender miljørigtige midler og personalet bliver ikke undervist i korrekte teknikker, og man har nok heller ikke så stort fokus på ergonomisk korrekt udstyr, personligt værneudstyr eller sikkerhedsprocedurer eller arbejdsforholdene generelt.
Dette går naturligvis først og fremmest udover de medarbejdere der udfører opgaven hos dig, men det betyder også, at du ikke får en professionel rengøring eller at de Facility service opgaver som udføres, ikke udføres af uddannet personale. Mange af specialopgaverne kræver specialudstyr og en grundig uddannelse og skal udføres iht. specifikke love og regler – men disse ting vægtes ikke, når det kun er prisen, der tæller.  

Ved at vælge en samarbejdspartner, der ikke kun går op i at konkurrere på pris, er du med til at sikre, at der bliver brugt rengøringsmidler og udstyr af høj kvalitet som giver en effektiv og grundig rengøring, samt ordentlige vilkår for de ansatte.

Hjælp til
håndværksopgaver?

Lad os stå for hele processen.

Læs mere...

Nyheder & små historier fra vores hverdag