Vores persondatapolitik

RenEksperterne ApS

Persondatapolitik for vores hjemmeside

Vi er meget glade for at du besøger vores hjemmeside, men for en god ordens skyld, skal vi gøre dig opmærksom på, at du samtidigt med besøget betror os nogle oplysninger.

Efter at den nye Persondataforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018, er det vores opgave, at hjælpe dig med at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi gør med dem. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside.

Nedenstående finder du vores Persondatapolitik for hjemmesiden, sammen med henvisning til vores samarbejdspartnere på området.

 

Hvad er Persondataforordningen?

GDPR en EU-forordning, som juridisk har til formål at styrke og forene regler for databeskyttelse samt rettigheder, til fordel for alle EU-borgere. Formålet er at give kontrollen over personoplysninger tilbage til den enkelte bruger.

Det er bestemt gode nyheder for dig, men en omfattende og kompleks udfordring for de fleste virksomheder.  

De nye regler gælder alle virksomheder (lille som stor), der leverer varer og tjenester i EU, samt hjemmesider, som bruger sporingsteknologier (som cookies eller sporingspixel) til at overvåge din adfærd på nettet.

Indsamlede data, uanset hvor ubetydelig de anses for at være, kræver fremover et gyldigt samtykke. Ifølge Persondataforordningen er samtykket kun gyldigt, såfremt det er givet specifikt for de data der indsamles. Dette skal ske gennem en bekræftet handling, hvor du accepterer brugen af disse oplysninger.

 

1. Dataansvarlig for www.renekspert.dk samt
www.erhvervsrengoering-ejendomsservice.dk

Dataansvarlig for hjemmeside er: RenEksperterne Aps, en dansk privatejet virksomhed med CVR-nummer 36920379 og med følgende adresse:

RenEksperterne ApS 
Møllelodden 1,
2791 Dragør
Telefon +45 53 65 35 59 
E-mail: mail@renekspert.dk
www.renekspert.dk

 

2. Vores tredjeparts databehandlere/dataprocessorer

Flex Media
(se deres ”Persondata politik” på følgende link http://www.flex-media.dk/kundeservice/persondatapolitik

Microsoft Office 365
(se deres Privacy Statement på følgende link https://products.office.com/en-us/business/office-365-trust-center-privacy

Alle vore samarbejdspartnere er nøje udvalgt, og opererer alle i overensstemmelse med lovgivningen i EU’s generelle databeskyttelsesforordning

2018 (GDPR).
Vi tilstræber desuden, at lave såkaldte ”Databehandleraftaler” med de af vore samarbejdspartnere der behandler direkte personoplysninger vedrørende medarbejder- og kundeforhold.

 

3. Indsamling af data, hvordan og hvorfor  

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

  • Din IP-adresse

Formålet er først og fremmest, en optimering af hjemmesidens funktion, således at du får den bedst mulige brugeroplevelse.

Bemærk : Din IP adresse er anonymiseret overfor Google, så du er anonym overfor Google når du besøger vores hjemmeside
Oplysningerne kan desuden anvendes til målrettet markedsføring, herunder re-marketing via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevant indhold.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS og vi kan tilgå besøgshistorikken via Google Analytics permanent.

 

3.1. Kort om Google Analytics

Ligesom de fleste hjemmesider bruger denne side Google Analytics (GA) til at spore brugeradfærd. Vi bruger disse data til at bestemme antallet af personer, som bruger vores hjemmeside, for bedre at kunne forstå, hvordan de finder og bruger vores hjemmeside og for at se deres rejse gennem hjemmesiden.

Selvom GA registrerer data som din geografiske placering, enhed, internetbrowser og operativsystem, identificerer ingen af disse oplysninger dig personligt til hverken Google eller os. GA registrerer kun din IP-adresse i anonymiseret form.

GA gør brug af cookies, hvis detaljer findes i Googles udviklingsguider. Til din information bruger vores hjemmeside analytics.js implementering af GA.  Vi har valgt, at besøgshistorikken på vores hjemmeside ikke udløber.

Deaktivering af cookies i din internetbrowser forhindrer GA i at spore dine besøg på sider på denne hjemmeside. 

 

3.2. Kort om Google Tag Manager

For at forbedre kundeoplevelsen på vores hjemmeside, og give den besøgende personlige og målrettede informationer, anvender vi Google Tag Manger (GTM).

GTM er et lille stykke kode, som hjælper os med at spore brugeradfærd på vores hjemmeside og derefter sender dataene til vores Google Analytics-konto. Derefter ligger data i Google Analytics, så vi kan gennemgå og vurdere dem i forhold til potentielle forbedringer og ændringer af hjemmesiden.

 

3.3. Kontakt og tilmeldings- og downloadformularer

Vælger du at kontakte os via den kontaktformular du finder på vores hjemmeside, gemmes de oplysninger du indtaster og sendes i en e-mail via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Data gemmes indtil du specifikt ønsker at få dem slettet. Såfremt data ikke omhandler fremtidige eller eksisterende ordrer, eller de er omfattet af lovgivningen om at gemme oplysningerne i minimum 5 år.

Formålet er, at kunne behandle din henvendelse, og oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

3.4 Anvendelse af Cookies på hjemmesiden 

Vi behandler oplysninger indsamlet af cookies og andre teknologier som ikke-personlige oplysninger. I den udstrækning, at IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lokal lovgivning, behandler vi også disse identifikatorer som personlige oplysninger.

Tilsvarende, i det omfang at ikke-personlige oplysninger er kombineret med personlige oplysninger, behandler vi de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.

For mere information – se vores cookiepolitik

 

4. Datakrænkelser

Vi vil rapportere enhver ulovlig datakrænkelse af denne hjemmesides database, eller databaser fra nogen af vores tredjeparts dataprocessorer, til alle relevante personer eller myndigheder inden for 72 timer efter overtrædelsen, hvis det fremgår, at personoplysninger, der er lagret på en identificerbar måde er blevet kompromitteret.

 

5. Sikkerhed

Vi gør alt hvad vi kan for at beskytte dine personoplysninger på vores webplatform, men Internettet er desværre ikke et særlig sikkert miljø. Vi kan derfor ikke give en 100 % garanti for bl.a. sikkerheden af de ​​oplysninger, som du sender til os via formularer fra vores hjemmeside. Du skal derfor altid undgå, at sende personfølsomme og/eller fortrolige oplysninger i dine e-mails til os.

 

6. Ret til kontrol af personoplysninger

I henhold til Persondataforordning (GDPR) gældende fra 25. maj 2018, har du ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger vi har om dig og til at få slettet eller anonymiseret de personoplysninger vi har registreret om dig.

 

7. Ret til begrænsning og sletning af personoplysninger

Ydermere har du i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Vi sletter eller anonymiserer som udgangspunkt alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme, dog forbeholder vi os retten til at gemme oplysninger omkring indgåelse af aftalegrundlag, specifikation af ydelser og anden information omkring samhandelsforhold, der kan være af betydning for opgaveløsningens udførelse, løsning, resultat og samhandelsforhold.

Når en anmodning om adgang/download er modtaget, vil vi reagere uden unødig forsinkelse (og senest indenfor 1 md efter din anmodning).
Skulle dit spørgsmål eller anmodning, være mere omfattende end som så, forbeholder vi os retten til at indhente flere oplysninger fra dig, samt at udvide svarfristen.

 

8. Spørgsmål omkring vores persondatapolitik

Hvis du har spørgsmål vedrørende RenEksperterne ApS sin privatlivspolitik eller databehandling, eller hvis du ønsker at klage over en mulig overtrædelse af persondataforordningen, bedes du kontakte os:

RenEksperterne ApS 
Møllelodden 1,
2791 Dragør
Telefon +45 53 65 35 59 
E-mail: mail@renekspert.dk

Skulle dit spørgsmål eller anmodning, være mere omfattende end som så, forbeholder vi os retten til at indhente flere oplysninger fra dig, samt at udvide svarfristen.

 

9. Ændringer til Persondatapolitik 

Vi forbeholder os retten til at ændre i vore sikkerhedsprocedurer efterhånden som vi finder dette nødvendigt eller lovmæssige ændringer kræver dette.

Hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi give dig meddelelse herom inden de træder i kraft, via vores hjemmeside eller på anden måde, for at give dig mulighed for at gennemgå ændringerne. Din fortsatte brug af vores hjemmeside efter at vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om ændringerne til Politikken betyder, at du accepterer den opdaterede Politik.

 

10. Klageinstans 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk