Underleverandører

Underleverandører

Vi samarbejder med professionelle underleverandører

Vi benytter dygtige og anerkendte underleverandører til rengøring og håndværksopgaver

Vi samarbejder med en række underleverandører indenfor forskellige faggrupper. Det er vigtigt for os, at vores underleverandører lever op til de samme høje standarder, som vi selv gør. På den måde sikrer vi, at vores kunder altid får et godt resultat og god service.

Ejendomsservice Specialservice Håndværkeropgaver Erhvervsrengøring

Vi stiller krav til vores underleverandører

Vi sikrer at arbejdet udføres ordentligt og med den høje standard, som vi ønsker og er kendt for. Det gælder både i forhold til selve arbejdet, men også personale og andre forhold.   

Underleverandører skal udføre arbejdet på en professionel måde, uden bevidst at krænke tredjeparts rettigheder og i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Når vi har lavet en aftale med en underleverandør, er det ikke tilladt at andre virksomheder/underleverandører, end dem som vi har indgået aftale med, varetager hele eller dele af opgaven.

 

Personaleforhold

Underleverandørerne må kun benytte egne medarbejdere (ikke medhjælpere, familiemedlemmer m.fl.) til at varetage opgaverne. Samtidig er det vigtigt, at de ansatte som underleverandøren benytter, har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Der skal foreligge ansættelsesbeviser på de ansatte.  

Gældende lovgivning om arbejde i Danmark skal følges.  

På forlangende skal kunne forevises en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.  

Medarbejderne bør benytte arbejdstøj, så de er let genkendelige. 

Sikkerhed for kunder og personale

Underleverandørens ansatte er forpligtet til at overholde de sikkerhedsforskrifter, som er på arbejdsstedet for opgaven, så både ansatte, fysiske materialer m.m. bedst muligt undgår skader. Det gælder fx i forhold til brug af maskiner, rengøringsmidler, lift m.m.  

Også her skal gældende relevant lovgivning om sikkerhed følges.   

Derudover har underleverandøren et ansvar for at sørge for at døre, vinduer m.m., som kunden ønsker aflåst, holdes aflåst såvel under som efter, at opgaven er udført. 

Kvalitet og miljø

Underleverandører skal leve op til de Kvalitets- og Miljøkrav, der allerede findes og efterleves i RenEksperterne ApS.   
 
Kvalitet: Vi er kendt for at levere en høj kvalitet, professionel håndtering af enhver opgave, levering til tiden og en mulighed for totalleverance indenfor rengøring, ejendomsservice og skadebekæmpelse, samt for en høj grad af økonomisk ansvarlighed.   
 
Miljø: For os er det vigtigt at værne om både miljø og arbejdsmiljø. Derfor anvender vi fx svanemærkede produkter i forbindelse med rengøring, til glæde for såvel kunder som medarbejdere.  

Udover det sørger vi for, at alle medarbejdere har ergonomisk korrekt udstyr, og er instrueret i at anvende dette korrekt. En korrekt og miljørigtig affaldshåndtering er ligeledes et fokuspunkt. 

Vil du være underleverandør hos os?

Som det fremgår af siden her, forventer vi en høj standard af de leverandører og samarbejdspartnere, vi arbejder med.

Hvis du mener, at din virksomhed kan leve op til dette, er du velkommen til at kontakte os til en snak.  

Vi har underleverandører og samarbejdspartnere indenfor faggrupper som fx: 

  • Murer 
  • VVS 
  • Elektriker 
  • Maler 
  • Snedker 
  • Rengøring 

Giv os et kald på telefonen, send en mail eller udfyld kontaktformularen med information om dit firma og hvad du kan levere. 

 

Ved at kontakte os accepterer du, at dine oplysninger vil blive gemt i vores backend og CRM-system.
Læs mere i vores persondatapolitik.