Elinstallation

Elinstallation

Elinstallation til industri og virksomheder

Hos RenEksperterne går vi op i at arbejdet bliver udført korrekt. Elinstallationen skal udføres i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler og elektriske forskrifter for at sikre, at systemet er sikkert og fungerer korrekt.

RenEskperterne - Vi går op i ServiceNormen

Ekstraordinær og exceptionel god service er kvaliteter vi har svejset, mejslet og monteret ind i vores identitet og omdømme, når det kommer til elinstallations arbejde. Hos RenEksperterne lægger vi kæmpe vægt på at levere et serviceniveau, der er så god at den næsten bliver uforglemmelig, samt sørge for, at vores kunder altid er tilfredse med det arbejde, vi udfører.
Vi samarbejder tæt med vores kunder for at sikre, at alle deres behov og ønsker opfyldes til punkt og prikke.  

Vi tager vare på miljøet

Som en toneangivende kvalitet i vores virksomhed, gør vi hos RenEksperterne en stor indsats i at tage vare på miljøet.

Vi er yderst opsatte på at minimere vores klimaaftryk, når vi udfører opgaver.
Dette gøres ved at udvælge miljøvenlige materialer og metoder til vores arbejde.
Vi rådgiver også gerne kunder om, hvordan bæredygtige byggeprojekter kan føres ud i livet. 

Kontakt:
Mail@renekspert.dk 
+45 53 65 35 59

Vi tilbyder professionelle og kompetente elektrikere til jeres virksomheds næste projekt

Vi ved, at det er vigtigt for kunder at have en pålidelig partner, når det kommer til elinstallation. Derfor lægger vi stor vægt på at levere et højt serviceniveau til jer og sørger for, at vores kunder altid er tilfredse med det arbejde, vi udfører. Vi holder os altid opdateret på den teknologiske udvikling inden for elektrikerbranchen, som vi implementerer ind i vores virksomhed, samt til kundeopgaver og materialer, for at kunne levere det bedste resultat til hver en tid. 

Elektriker

Vores elektrikerer udfører en bred vifte af opgaver inden for elektriske installationer, reparationer og vedligeholdelse. Elektrikerarbejde i industrivirksomheder spiller en afgørende rolle i at opretholde og sikre driftssikkerheden i de elektriske systemer, der bruges i produktions- og industrielle processer. Industrivirksomheder har ofte komplekse elektriske systemer, der omfatter højspændingsudstyr, maskiner, styringssystemer og automatiseringsteknologi.

Hos RenEksperterne står vi klar til at hjælpe jeres virksomhed gennem det næste projekt. 

Vi sørger for at elektrikerarbejdet som vi udfører i industrivirksomheder overholdelser sikkerhedsstandarder og forskrifter. 

Vi tilbyder Elektriker arbejde

Her er noget af det elektriske arbejde som vi tilbyder:

Installation af elektriske systemer

Vores elektrikerer kan installere elledninger, stikkontakter, belysningsarmaturer, strømfordelingssystemer og andre elektriske komponenter i boliger, kommercielle bygninger eller industrielle faciliteter.

Fejlfinding og reparation

Vores elektrikerer kan diagnosticere og rette fejl i elektriske systemer og apparater. Dette kan omfatte at identificere og løse problemer med strømafbrydelser, kortslutninger, defekte komponenter og andre elektriske fejl.

Vedligeholdelse og service

Vores elektrikerer kan udføre regelmæssig vedligeholdelse af elektriske systemer for at sikre, at de fungerer optimalt og forhindre potentielle problemer. Dette kan omfatte inspektion af ledninger, udskiftning af slidte komponenter og forebyggende vedligeholdelsesprocedurer.

Installation af sikkerhedssystemer

Vores elektrikerer kan installere og vedligeholde sikkerhedssystemer som alarmsystemer, videoovervågning og adgangskontrol. Dette bidrager til at forbedre sikkerheden i hjemmet, på arbejdspladsen eller i industrielle faciliteter.

Arbejde med automatisering og kontrol

Vores elektrikerer kan arbejde med automatiseringsteknologi og styresystemer som programmérbare logiske controllere (PLC) og human-machine interface (HMI). Dette indebærer programmering, installation og fejlfinding af disse systemer.

Overholdelse af regler og standarder

Vores elektrikerer er ansvarlig for at sikre, at alle elektriske installationer og arbejde overholder gældende sikkerhedsregler og standarder. Dette bidrager til at sikre sikkerheden for både elektrikeren selv og brugerne af de elektriske systemer.

Elrapport

Vi tilbyder elrapporter

En elrapport udarbejdes normalt af en elektriker eller en elinstallatør. En elrapport er en dokumentation, der beskriver den elektriske tilstand og sikkerhed i en bygning, installation eller anlæg. Rapporten indeholder typisk en vurdering af de elektriske installationer, herunder kabler, stikkontakter, el-tavler og andre elektriske komponenter.

Vi kan udarbejde elrapporten i forskellige situationer, herunder ved nyinstallationer, ved renovering af eksisterende installationer eller som en del af en sikkerhedsinspektion. Elinstallatøren eller elektrikeren gennemgår de elektriske systemer og udfører nødvendige målinger, tests og inspektioner for at vurdere tilstanden og sikkerheden.

Elrapporten indeholder typisk en beskrivelse af de fundne forhold, herunder eventuelle fejl eller mangler, der kan udgøre en risiko for elektrisk stød, brand eller andre farer. Rapporten kan også indeholde anbefalinger til forbedringer eller nødvendige reparationer for at opfylde gældende sikkerhedsstandarder og forskrifter.

Elrapporter er vigtige dokumenter, da de giver ejere og brugere af bygninger eller anlæg en klar indsigt i tilstanden af de elektriske installationer. Rapporten kan bruges som dokumentation over for forsikringsselskaber, myndigheder eller andre interessenter, og den kan også være nyttig som grundlag for planlægning af vedligeholdelse eller renovering af de elektriske systemer.

Vi tilbyder Elektriker arbejde

El ingeniør

Vores el ingeniører har en bred vifte af færdigheder og viden inden for elektriske og elektroniske systemer. De arbejder typisk med design, udvikling, implementering og vedligeholdelse af elektriske systemer og teknologier. 

Vi sørger for at el ingeniør som vi udfører i industrivirksomheder overholdelser sikkerhedsstandarder og forskrifter. 

Din samarbejdspartner til alle opgaver

Hos RenEksperterne ApS løser vi både rengørings- og serviceopgaver med professionalisme og personlighed. Det vigtigste for os er, at du får rengjort og vedligeholdt de arealer, der er vigtige for netop din virksomhed/boligforening.  

Med vores mange års erfaring i branchen, har vi styr på hvordan et godt professionelt samarbejde fungerer. 

Vi tilbyder El ingeniør arbejde 

Her er nogle af de projekter vores elingeniører tilbyder:

Design af elektriske systemer

Vores elingeniører kan designe elektriske systemer til forskellige anvendelser, herunder boliger, kommercielle bygninger, industrielle faciliteter og infrastrukturprojekter. Dette kan omfatte udformning af eldistributionsnetværk, styringssystemer og automatiseringsteknologier.

Udvikling af elektroniske komponenter

Vores elingeniører kan være involveret i udviklingen af elektroniske komponenter og enheder såsom kredsløb, printkort og sensorer. De arbejder med at vælge de rette komponenter, designe kredsløb og udføre simuleringer og tests for at sikre, at de opfylder de ønskede specifikationer og ydeevnekrav.

Energistyring og effektivitet

Vores elingeniører kan arbejde med energistyringssystemer og metoder til at optimere energieffektiviteten i forskellige miljøer. Dette kan omfatte implementering af smart grid-teknologier, udvikling af energibesparende løsninger og gennemførelse af energianalyser og -optimeringer.

Projektledelse

Vores elingeniører kan have ansvar for projektledelse inden for elektriske og elektroniske projekter. Dette indebærer at styre projektets tidsplan, ressourcer og budgetter, koordinere med andre interessenter og sikre, at projektet lever op til de tekniske krav og specifikationer.

Systemintegration

Vores elingeniører kan være involveret i integrationen af forskellige systemer og teknologier for at sikre, at de fungerer sømløst sammen. Dette kan omfatte integration af elektriske systemer med datanetværk, automatiseringssystemer og andre teknologier for at opnå øget effektivitet og funktionalitet.

Kontakt os i dag - vi er friske på enhver sag

Samlet set bidrager RenEksperterne til elinstallationsbranchen ved at tilbyde professionelle og pålidelige tjenester af høj kvalitet og ved at tage hensyn til miljøet og kundens behov samtidigt. Vi er yderst fleksible i alt, hvad vi foretager os, så tøv aldrig med at stille høje krav til os – vi er klar og forberedte på alt. Vores tilstedeværelse og ekspertise har gjort os til et populært valg blandt kunder i hele Danmark, og vi vil fortsætte med at levere høj kvalitet og miljøvenlige tjenester inden for både rengøring og murerarbejde i mange år fremover

Kontakt:
Mail@renekspert.dk 
+45 53 65 35 59

Elinstallatør

Vores elinstallatører er autoriserede elektrikere med specialiseret viden og kompetencer inden for installation, reparation og vedligeholdelse af elektriske systemer. De udfører praktisk arbejde i forbindelse med elektriske installationer i boliger, kommercielle bygninger og industrielle faciliteter. 

Vi sørger for at elinstallationsarbejdet som vi udfører i industrivirksomheder overholdelser sikkerhedsstandarder og forskrifter. 

Vi tilbyder Elinstallatør arbejde

Her er nogle af de projekter som vores elinstallatører tilbyder:

Installation af elsystemer

Vores elinstallatører kan installere elledninger, stikkontakter, belysningsarmaturer, sikringsbokse og andre elektriske komponenter i forskellige typer bygninger. De følger sikkerhedsstandarder og elektriske koder for at sikre korrekt og sikker installation af systemerne.

Fejlfinding og reparation

Vores elinstallatører er dygtig til at identificere og løse problemer med elektriske systemer. De kan diagnosticere og rette fejl som kortslutninger, strømafbrydelser og defekte komponenter. De bruger specialværktøj og testudstyr til at foretage fejlfinding og sikre, at systemet fungerer korrekt.

Vedligeholdelse af elektriske systemer

Vores elinstallatører udfører rutinemæssig vedligeholdelse af elektriske systemer for at sikre, at de fungerer optimalt og forbliver sikre. Dette kan inkludere inspektion af ledninger, udskiftning af slidte komponenter og forebyggende vedligeholdelsesprocedurer.

Installation af sikkerhedssystemer

Vores elinstallatører kan installere og vedligeholde sikkerhedssystemer som alarmsystemer, brandsikringssystemer og videoovervågningssystemer. De sikrer, at systemerne er korrekt forbundet og fungerer som forventet for at sikre beskyttelse mod indbrud, brand og andre farer.

Arbejde med eltekniske tegninger

Vores elinstallatører er i stand til at læse og tolke eltekniske tegninger og diagrammer. De bruger disse tegninger som vejledning under installationsprocessen og sikrer, at de elektriske komponenter og ledninger er placeret korrekt i overensstemmelse med tegningerne.

Overholdelse af regler og standarder

Vores elinstallatører er ansvarlig for at overholde gældende sikkerhedsregler og standarder under installationen og vedligeholdelsen af elektriske systemer. De sikrer, at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de lokale bygningsreglementer og elektriske forskrifter for at sikre sikkerheden og kvaliteten af installationen.

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er en dokumentation, der beskriver tilstanden og sikkerheden af de elektriske installationer i en bygning eller et anlæg. Rapporten udarbejdes normalt af en autoriseret elinstallatør eller elektriker og er et vigtigt redskab til at vurdere og dokumentere, om de elektriske installationer opfylder gældende sikkerhedsstandarder og forskrifter.

Elinstallationsrapporten omfatter typisk en gennemgang af forskellige elementer i de elektriske installationer, herunder kabler, stikkontakter, el-tavler, jordforbindelse og beskyttelsesforanstaltninger. Elinstallatøren udfører nødvendige målinger, tests og inspektioner for at vurdere tilstanden af installationerne og identificere eventuelle fejl, mangler eller sikkerhedsrisici.

Rapporten indeholder en beskrivelse af de fundne forhold, herunder eventuelle fejl eller mangler, der kan udgøre en risiko for elektrisk stød, brand eller andre farer. Den kan også omfatte anbefalinger til forbedringer eller nødvendige reparationer for at bringe installationerne i overensstemmelse med de krævede standarder.

Elinstallationsrapporter er vigtige, da de giver ejere, brugere, myndigheder og forsikringsselskaber en pålidelig og objektiv vurdering af tilstanden af de elektriske installationer. Rapporten kan bruges som dokumentation for overholdelse af forskrifter, som grundlag for vedligeholdelsesplanlægning eller som en guide til eventuelle nødvendige renoveringer eller forbedringer af installationerne.

Elinstallation og bekendtgørelser

Elinstallationer og elanlæg er underlagt bestemte regler og sikkerhedsstandarder for at sikre, at elektriske installationer er sikre og pålidelige. Elsikkerhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2016 og fastlægger de overordnede regler for elinstallationer og elanlæg i Danmark [1].

De mere detaljerede regler for elinstallationer og elanlæg er fastlagt i en række bekendtgørelser. Disse bekendtgørelser beskriver de specifikke krav og standarder, der skal overholdes for forskellige typer af elinstallationer. For eksempel er det et krav i materielbekendtgørelsen, at stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende skal opfylde den gældende udgave af standarden DS 60884-2-D1 [3].

Hvis du ønsker at læse de fulde regler og bekendtgørelser, kan du besøge Retsinformation.dk, hvor du finder en oversigt over loven og bekendtgørelserne [1].

Ved elinstallationer er det vigtigt at sikre, at de udføres korrekt af kvalificerede elektrikere eller autoriserede installatører for at undgå potentielle farer og overholde gældende regler og standarder. Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for specifikke oplysninger om elinstallationer, anbefales det at kontakte en professionel elektriker eller konsultere de relevante myndigheder eller organisationer inden for området.

Vores leverandører:

https://www.erhvervsrengoering-ejendomsservice.dk/underleverandoerer  

Ønsker du at blive en del af vores leverandører? Ansøg her:

Vores sponsorater:

https://www.erhvervsrengoering-ejendomsservice.dk/sponsorater  

Ønsker du at blive en del af vores sponsorater? Ansøg her:

Hvad tilbyder vi ellers?

Vi tilbyder mange andre opgaver end El relateret arbejde. 

Se vores andre ydelser her:

Dette vidste du måske ikke om os 

Udover vores yderst anbefalingsværdige kompetencer indenfor rengøring og mureværker, så tilbyder vi også en række andre servicer, som kunne være behjælpelige, afhængig af situationen:  

 • RenEksperterne har en side på hjemmesiden, hvor vi deler vores dokumenterede triumfer, virksomheden har udført på fineste vis. 
   
 • RenEksperterne er servicenorm certificeret, hvilket vil sige at, RenEksperterne opfylder kravene ang., ordentlig kundeservice .
   
 • RenEksperterne har en håndværkerafdeling, som udfører tømrerarbejde som fx opsætning af lofter, gulve, døre og vinduer. 
   
 • RenEksperterne tilbyder også rådgivning om løsninger til renovering og opførelse af bygninger. 
   
 • RenEksperterne har samarbejdet med flere kendte danske virksomheder og organisationer, herunder Rosendahl Design Group, Kastrup Gymnastik- og Idrætsforening, Dragør Boldklub og Kræftens Bekæmpelse.  

Kontakt os for et godt tilbud

Du kan ringe til os, skrive en mail eller udfylde kontaktformularen nedenfor. Vi er klar til at tage en snak om netop din opgave, og hvordan den kan løses effektivt. 

Ønsker du et uforpligtende tilbud eller har du et spørgsmål til os?

Du kan ringe til os på 53 65 35 59 eller sende os en besked nedenfor

Ved at kontakte os accepterer du, at dine oplysninger vil blive gemt i vores backend og CRM-system.
Læs mere i vores persondatapolitik.